Zapisy

PAKT - Łódź

ZAPISY DLA GRUP SZKOLNYCH

Załączniki do pobrania:

Regulamin uczestnictwa ucznia w warsztacie w ramach projektu „Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii – PAKT”

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział oraz na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji projektu „Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii – PAKT”

Lista obecności uczestników

Z powodu braku terminów zapisy wstrzymane do odwołania.

Krok po kroku

grupy szkolne
Skip to content