Zapisy

PAKT - Łódź

ZAPISY INDYWIDUALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

Załączniki do pobrania:

Regulamin uczestnictwa ucznia w warsztacie w ramach projektu „Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii – PAKT”

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział oraz na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji projektu „Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii – PAKT”

Z powodu braku terminów zapisy wstrzymane do odwołania

Krok po kroku

Zapisy na warsztaty 1
Skip to content