Dokumenty projektowe

Pliki do pobrania

Regulamin uczestnictwa ucznia w warsztacie w ramach projektu „Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii – PAKT”

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział oraz na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji projektu „Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii – PAKT”

Lista obecności uczestników

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział oraz na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji projektu „Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii – PAKT”

Skip to content