Dla kogo?

Pracownie są miejscem organizacji warsztatów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Grupą odbiorców będą również nauczyciele, dla których poprowadzone zostaną warsztaty stacjonarne, wydarzenia on-line, a także powstanie szereg praktycznych materiałów edukacyjnych.  

Pracownie oferują: 

  • warsztaty stacjonarne (przedpołudniowe) dla szkół trwające 3 godziny zegarowe, zgodne z podstawą programową, dla maksymalnie 36 osób, dostosowane do wieku uczestników: szkoła podstawowa (klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8) oraz szkoła ponadpodstawowa.
  • warsztaty mobilne dla szkół trwające 3 godziny zegarowe – organizowane w dowolnej miejscowości w województwie, w którym znajduje się PAKT – Łódź.
  • warsztaty stacjonarne (popołudniowe) dla młodzieży i osób dorosłych trwające 2 godziny zegarowe, dla 12 osób maksymalnie, bazujące na różnych obszarach tematycznych dostosowanych do konkretnej grupy odbiorców i jej potrzeb.
  • popołudniowe warsztaty metodyczne dla nauczycieli trwające 2 godziny zegarowe dla maksimum 12 nauczycieli, organizowane raz w miesiącu w pracowni. Poświęcone są one tematyce STEAM, tworzeniu zadań problemowych i miniprojektów edukacyjnych. Ze względu na ich interdyscyplinarny charakter są dostosowane do etapu edukacyjnego, a nie osób uczących wybrany przedmiot.
Skip to content