aien guhd 210906 prev ui

Pracownia Aktywnego Korzystania z Technologii

PAKT - Łódź

W ramach projektu wykwalifikowani edukatorzy prowadzą nieodpłatne warsztaty dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, studentów i osób dorosłych zainteresowanych rozwijaniem umiejętności cyfrowych w życiu codziennym i pracy. 

Projekt „Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

Wartość ogółem: 33.188.450,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 33.188.450,00 PLN

Dofinansowanie: 33.188.450,00 PLN
Ze środków UE: 28.087.385,22 PLN
Ze środków BP: 5.101.064,78 PLN

Termin realizacji: 01.04.2022 – 31.12.2023

Warsztaty

Warsztaty stacjonarne (przedpołudniowe) dla szkół trwające 3 godziny zegarowe, zgodne z podstawą programową,  dostosowane do wieku uczestników: szkoła podstawowa (klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8), szkoła ponadpodstawowa.  

Warsztaty mobilne dla szkół trwają 3 godziny zegarowe – organizowane w dowolnej miejscowości w województwie, w którym znajduje się PAKT – Łódź.

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli trwają 2 godziny zegarowe, organizowane są raz lub dwa razy w miesiącu w pracowni stacjonarnej. 

Aktualności

Lider Projektu

Partnerzy Projektu

Skip to content